Přihlášení

Registrace
Zapomenuté heslo

Vítejte na stránkách věnovaných vybraným tématům ze základoškolské planimetrie

Na těchto stránkách naleznete řešené příklady, které by měly žákům pomoci procvičit se v planimetrii. Zároveň jsou tyto příklady podkladem pro tvorbu písemných prací, které pomocí těchto stránek mohou učitelé vytvořit. Příklady se nemusejí využívat jen do písemných prací, ale stejným způsobem lze vytvořit i pracovní listy. Stránky mohou být využity přímo ve výuce jako učební materiál.


Pro zobrazení příkladů musíte být přihlášeni, jinak vidíte pouze teorii. Před využíváním těchto stránek doporučuji prostudování návodných položek horního menu, které se Vám zobrazí po přihlášení. Po seznámení se s návody bude již orientace na těchto stránkách a práce na nich snadná. Jen musíte mít trpělivost se návody prokousat:-).


Tyto stránky vznikly jako součást diplomové práce. Z důvodu velkého počtu témat, které se v rámci výuky planimetrie na ZŠ probírají, jsem se na základě výsledků úvodního dotazníku rozhodla vybrat pouze 4 respondenty nejžádanější témata a ty zpracovat na webových stránkách. Jsou jimi trojúhelník, osová souměrnost, středová souměrnost a kružnice.


Copyright © 2014 Radka Szillerová