Přihlášení

Registrace
Zapomenuté heslo

Zdroje

[1]Gymnázium L. Jaroše Konstrukce trojúhelníků užitím množin bodů. [online] Holešov, 2013. [citovano 2014-08-23]. Dostupné z: <http://www.gymhol.cz/projekt/matika/mnozi_b/kon_troj/mnoz3.htm>

[2]Davidová, E. Řešení planimetrických úloh - konstrukční a početní úlohy. [online] Ostrava, 2006. [citovano 2015-03-01]. Dostupné z: <http://www.sgo.cz/show-file/447/>

[3]Maška, O. Řešené úlohy z matematiky Planimetrie, 5. svazek II. řady. Praha: SNTL, 1959. ISBN 24613/1957-C-HS/1

[4]Odvárko, J., Kadleček, J. Matematika [3] pro 7. ročník základní školy. Praha: Prometheus, 1999. ISBN 80-7196-129-9

Copyright © 2014 Radka Szillerová